CEL CE VINE

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, amploarea evenimentului și ansamblul de acțiuni ce îl însoțește ne lasă uneori pe gânduri. De ce toată această manifestare grandioasă când peste câteva zile Fiul lui Dumnezeu urma să moară pe cruce? De ce atâtea acțiuni ce Îl identifică pe Domnul Isus ca Rege? De ce aceste acțiuni ce arată clar pretenția lui la tron?

Fiul lui David în fața tronului

Care sunt aceste acțiuni ce arată că Domnul era interest să își reveleze identitatea de Rege?

  • Folosirea măgarului în procesiune pentru a arăta că EL împlinește profeția din Zaharia 9:9-10.
  • Hainele așezate sub El constituie o mărturie că ucenicii îl porclamau ca Rege exact așa cum fusese proclamat ca rege Iehu.
  • Scripturile folosite în strigătele mulțimii ce Îl înconjurau și Îl însoțeau în drum spre Ierusalim: „Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!”
  • La acestea se adaugă alte strigăte ale mulțimii ce arată clar că era aclamat ca Rege.

Luca (19:38) arată că mulțimea îl numea direct Rege, Împărat! „Binecuvântat este Împăratul ce vine în Numele Domnului!”

Matei (21:9) remarcă strigătul: „Osana, Fiul lui David!” și e clar că cei ce strigau în felul acesta îl considerau și proclamau pe Isus ca Regele așteptat.

Ioan înregistează (12:13) cuvintele: „Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului, Regele lui Israel!”

Marcu (11:9-10) arată că unii vorbeau de Împărăția ce se manifesta, credeau ei, înaintea ochilor lor! „Binecuvântată este Împărăția Tatălui nostru David, ce vine în Numele Domnului!”

Nici o corectare a celor ce Îl proclamau ca Rege

Isus, profetul din Nazaretul Galileei, a acceptat toate acțiunile ce îl identificau ca Rege și toate aclamațiile ce îl proclamau ca Rege. Evanghelistul Matei surprinde o scenă în care marii preoți și cărturartii s-au mâniat și au încercat să Îl determine pe Domnul să respingă acele aclamații: „Nu auzi ce zic aceștia?” Cu alte cuvinte: „ Ei te proclamă Rege! Cum poți accepta așa ceva?” Fariseii, ce erau acolo, au mers mai departe, spune Luca (19:39): „Învățătorule, ceartă-ți ucenicii!” Celor din urmă Domnul le răspunde: „Dacă ei vor tăcea, pietrele vor stirga!” Celor dintâi Domnul le spune: „Oare nu ați citit cuvintele: „Din gura copiilor și Tu ai scos laude…?” Domnul nu a corectat pe niciunul din cei ce îl proclamau ca Rege!

Care a fost intenția Domnului Isus cu aceste evenimente? Avea El intenția să ocupe tronul lui Israel? Unii spun că Domnul a vrut să comunice prin aceste manifestații că El este Împăratul, dar că Împărăția lui nu este una politică, și prin urmare nu acceptă poziția de Rege ce I se îmbia! Dacă aceasta era intenția Domnului, putea să spună cuvintele ce le-a spus mai târziu lui Pilat: „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta! El nu a avut nevoie de manifestările acelea regale pentru a comunica ceva despre natura Împărăției lui!

Domnul oferea evreilor Împărăția promisă și așteptată

Există informație în Evanghelii ce ne arată că Împărăția lui Israel, așa cum o așteptau evreii, așa cum o profețiseră văzătorii (una politică) această Împărăție a fost în acele zile în planul Domnului Isus cu evreii! În timpul slujirii Sale El a formulat o frază foarte semnificativă: „Va veni Fiul Omului!” Pentru noi este clar că fraza aceasta se referă la venirea a doua a Domnului, la manifestarea lui în slavă la sfârșitul istoriei, dar oare cum a sunat pentru contemporani?

Să ne aducem aminte că atunci când a fost întrebat de Marele Preot dacă El este Christosul, Fiul celui Preaînalt, Domnul i-a răspuns pozitiv, și a adăugat: „De acum încolo veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului!” . Noi înțelegem că Domnul se referea la venirea a doua. În aceeași săptămână Domnul a spus ucenicilor Săi când le vorbea pe Muntele Măslinilor despre evenimentele sfârșitului: „Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cerului cu putere și cu mare slavă!” (Matei 24:30). Luca înregistrează cuvintele Domnului: „Când va veni Fiul Omului, va găsi credință pe pământ?”

O generație favorizată dar neinteresată

Când a planificat Domnul să declanșeze această acțiune a Venirii Fiului Omului? Noi toți asumăm că a planificat-o privind vremea sfârșitului! Cred însă că există informații în Evanghelii care ne arată că Domnul Isus planifica această venire nu la sfârșit, ci atunci, în mijlocul acelei generații! Dacă El a propovăduit faptul că Împărăția s-a apropiat și oamenii trebuiau să se pregătească pentru a intra în această Împărăție, înseamnă că El le-a oferit Împărăția!  Scopul venirii lui a fost să ofere Împărăția! Oferta lui nu a fost una teoretică, ci una reală!

Să mai luăm seama la o informație din Evanghelii. Isus i-a trimis pe ucenici să predice și să proclame prin satele lui Israel că Împărăția s-a apropiat! Desigur că expresia poate fi interpretată simbolic și să fie jefuită de semnificația ei politică! Dar să observăm că după ce le-a dat instrucțiuni, Domnul le-a dat și o asigurare. Știți care a fost asigurarea? Este înregistrată de Matei (10:23), ucenicul care a fost acolo și a auzit-o din gura Domnului! „Când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți în alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului!”  Asigurarea aceasta nu poate fi interpretată ca și cea oferită în Discursul de pe Muntele Măslinilor (Matei 24:29-34) referitor la neamul care va fi martor al evenimentelor de care vorbea Domnul:

Îndată după acele zile de necaz, „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”   Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pămîntului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă. De la smochin învăţaţi pilda lui: Cînd îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, cînd veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.

Care „neam” nu va trece?

Știți care este problema cu acest text! E asigurarea ce o dă Domnul, că nu va trece neamul acesta până va vor avea loc evenimentele sfârșitului și oamenii vor vedea în cer semnul Fiului Omului. Cum înțelegem această precizare a Domnului? Dintr-o anume rațiune sunt bucuros că asigurarea este inclusă în acel discurs, pentru că lucrul acesta îmi dovedește că Evangheliile au fost scrise în generația în care a trăit Domnul, înainte de anul A.D. 70 când Ierusalimul a fost distrus. Gândiți-vă, dacă evangheliile ar fi fost scrise pe la anul 200 după Christos, așa cum susțineau marxiștii și alți critici la fel de obiectivi ca aceștia, scriitorii Evangheliilor nu ar fi inclus o informație așa de jeanantă. Isus a promis că vine în generația care i-a auzit cuvintele, și uite că nu a venit!

Exegeții au înaintat diferite propuneri care să explice precizarea Domnului „Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri…” Neamul acesta care aude cuvintele Domnului nu va trece până Ierusalimul va fi distrus! Neamul acesta va vedea distrugerea Ierusalimului… Însă Domnul spune aceste cuvinte după ce vorbește că se va vedea în ceruri semnul Fiului Omului. Înseamnă că Fiul va veni a doua oară în timpul acelei generații care i-au auzit vorbele? Istoria dovedește că nu Acela a fost înțelesul asigurării. Alții propun că înțelesul asigurării este acesta: „Neamul care vede smochinul dând frunze (și aici se susține că smochnul este poporul evreu reîntors din diaspora), neamul acela nu va trece până va avea loc venirea Fiului pe nori. Sau, susțin alții „neamul” care nu va trece nu este o generație, ci neamul etnic al evreilor. Pentru asigurarea din Matei 24 avem interpretări.

Cum luăm însă asigurarea sau precizarea din Matei 10, unde Domnul trimite pe ucenicii lui să pregătească satele țării pe unde va trece, și apoi El adaugă: „Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul Omului!”  Știți cum o înțeleg eu? Domnul a fost gata să ofere Împărăția lui neamului contemporan cu El, și de aceea a dat instrucțiunile acestea ucenicilor săi și i-a îmbărbătat să își facă slujba cu inimă! Dacă evreii se pocăiau și primeau mesajul ucenicilor, Domnul ar fi inaugurat Împărăția în generația aceea.

Această intenție nu a fost abandonată înainte de intrarea în Ierusalim, ci după momentul intrării! Venirea Domnului Isus în Ierusalim ca Rege, în mod public, vizibil, ostentativ era ultima încercare a Domnului înainte de patima Sa de a trezi națiunea și de a-i face să accepte oferta lui de pace! La Praznicul acela toată națiunea evreilor era prezentă! Și Domnul le-a oferit Împărăția prin acțiunile Sale, dar ei nu au acceptat Împărăția! Marii preoți și cărturarii au complotat împotriva Lui și au decis să îl dea morții! Domnul spune cu tristețe Ierusalimului (Luca 19:42): „Oh, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi!”

Ce a fost ascuns de evreii generației Domnului Isus?

Ce au pierdut evreii prin respingerea Domnului Isus? Au pierdut oare ceva pentru că nu au cunoscut vremea cercetării? Fiți atenți, dacă Domnul nu avea pentru ei în plan Împărăția în generația aceea, evreii nu au pierdut nimic, deoarece oferta mântuirii prin Biserică  este deschisă și pentru evrei! A fost deschisă în timpul apostolilor și este deschisă și astăzi. Domnul însă plânge pentru poporul Său, deoarece au ratat marea ocazie, invitația pe care El le-a dat-o la Împărăție. Au pierdut Împărăția mesianică pentru timpul acela când a fost planificată. Au ajuns în împietrire națională… Au fost lepădați!

O nouă șansă

Mai este nădejde pentru evrei?  Domnul Isus a arătat atunci că le va da o altă șansă. Apostolul Pavel vorbește despre timpul când Dumnezeu va acorda din nou atenție evreilor, și atunci nu vor mai rata șansa care li se oferă, deoarece prin Biserică Dumnezeu le-a trezit gelozia și dorința după binecuvântările oferite în Christos.

În ce fel le-a omunicat Domnul că le va acorda o nouă șansă? Este bine să știm acest lucru, deoarece unii teologi, și după ei anumite segmente ale creștinismului cred că Biserica a înlocuit pe evrei ca popor al lui Dumnezeu și evreii nu se mai pot aștepta la împlinirea promisiunilor ce le-au fost făcute. Ni se spune că Domnul împlinește în Biserică ceea ce a promis evreilor. Le-a promis Împărăția? Ea este prezentă în Biserică! Li s-a promis că Mesia va domni la Ierusalim? El domnește simbolic în Biserică și Biserica este Ierusalimul în care se materailizează  promisiunile Domnului…

Aș vrea să privim la cuvintele Domnului Isus spuse cu ocazia intrării în Ierusalim și în zilele ce au urmat intrării, cuvinte ce oferă speranță evreilor că Dumnezeu nu i-a uitat și că după o bucată de vreme Domnul le va fi din nou binevoitor! Matei 23:37-39

Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimeşi la tine! De cîte ori am vrut să strîng pe copiii tăi cum îşi strînge găina puii supt aripi, şi n’aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie;  căci vă spun că deacum încolo nu Mă veţi mai vedea pînă cînd veţi zice: „Binecuvîntat este Celce vine în Numele Domnului!”

Când a rostit Domnul aceste cuvinte? Miercuri, după ce s-a confruntat cu fariseii și cărturarii în Templu, și a ținut discursul său acuzator: „Vai de voi cărturari și farisei fățarnici…” Atunci i-a avertizat că vor plăti pentru sângele vărsat al profeților Domnului! Le-a spus că în curând va veni peste ei catastrofa prezisă a distrugerii, deoarece nu s-a constatat în cazul lor nici o pocăință și nici o dorință de schimbare! Sângele profeților vărsat de evrei va fi în curând răzbunat, a spus Domnul, deoarece încercările lui de a strânge pe copiii Ierusalimului au fost respinse. Discursul se încheie cu o precizare ce include o notă pozitivă: deacum încolo nu Mă veţi mai vedea pînă cînd veţi zice: „Binecuvîntat este Celce vine în Numele Domnului!”

În aceste cuvinte de încheiere a discursului Domnul le promite reînnoirea ofertei de a experimenta Împărăția promisă! Când va fi Împărăția oferită din nou evreilor?

SALUTUL MESIANIC

  1. Oferta va fi înnoită când evreii vor prelua din nou salutul psalmului 118

Când evreii vor zice din nou: „Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului”, atunci Domnul Isus va reveni în mijlocul lor și îl vor vedea și le va fi binevoitor!

Ceea ce Domnul oferă în aceste cuvinte este o profeție! El prezice că va veni o altă vreme, când evreii vor fi gata să îl primească, și atunci îl vor vedea iarăși! Prin aceste cuvinte Domnul Isus a profețit reîntoarcerea lui și restaurarea Israelului în har! Această promisiune sau profeție este făcută după intrarea în Ierusalim! Nu înainte! La intrarea triumfală în Ierusalim oamenii au strigat și au citat Psalmul 118: „Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!” Dar acum Domnul le spune că va fi o nouă mobilizare a Israelului când aceste cuvinte vor fi din nou semnificative!

Atunci vor recunoaște că Domnul Isus vine în Numele Domnului! Atunci vor recunoaște că El este binecuvântat! Știți că în formulele lor religiaose evreii au aruncat blestem asupra Domnului Isus? Înainte de venirea DomnuluiIsus evreii vor retrage blestemul. La venirea lui din nou în mijlocul lor, toți evreii vor recunoaște că El este binecuvântatul Tatălui, promis să îi binecuvinteze și pe ei și să le ofere împărăția!

În cuvintele Sale, Domnul Isus a stabilit un timp ce va trece până le va acorda o nouă șansă. „Nu Mă veți mai vedea până veți zice „Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!”  Când vor zice evreii lucrul acesta? Deja au început să îl zică!

În 1948 Ben Gurion, primul prim ministru al Israelului, a declarat că evreii s-au întors în țara lor pentru a-L aștepta pe Mesia! După aceea s-au emis timbre poștale cu citatul acesta: „Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!” Iarăși, o serie de evrei au adoptat ca salut această frază din Psalmul 118. Iată că au început să zică: „Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!”  Nu mai este mult și poporul evreu Îl va vedea pe Mesia, deoarece se împlinesc cuvintele Domnului Isus:  „Mă  veți vedea din nou cînd veți zice: „Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!” Astăzi evreii zic lucrul acesta în gura mare!

CASA PUSTIE

  1. Oferta va fi reînnoită când casa evreilor nu va mai fi pustie

Domnul le-a spus: „Iată că vi se lasă casa pustie;  căci vă spun că deacum încolo nu Mă veţi mai vedea pînă cînd veţi zice: „Binecuvîntat este Celce vine în Numele Domnului!” Readoptarea salutului mesianic va fi un semn al reînnoirii ofertei, dar Domnul le-a dat toto atunci al doilea semn. Casa evreilor, pământul lor, țara lor va fi pustie până Domnul își va reînnoi față de ei favorul.

Pământul evreilor a ajuns într-adevăr o casă pustie curând după ce Domnul le-a spus aceste lucruri. O scurtă prezentare a istoriei lor după ce Domnul le-a spus că li se va lăsa casa pustie.

Distrugerea Templului

În anul A.D. 67 sau încheiat lucrările de reconstrucție ale Templului. Știți cîți ani a durat refacerea Templului? 87 de ani! Vă aduceți aminte că atunci când Domnul le-a spus: „Stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica din nou!” Evreii au ripostat: Au trebuit 46 de ai ca să se zidească Templul acesta… Irod începuse reconstrucția în anul 20 î. Christos. Adăugați 46 de ani și ajungem în anul 26, când Domnul stătea de vorbă cu evreii în Templu. Până în anul acela lucrările nu se terminaseră. Se vor termina 40 de ani mai târziu, în A. D. 67. Dar în acel an (67, exact când s-au încheiat lucrările Templului) a început războiul iudeilor cu romanii! După trei ani de ostilități și asediu, romanii au cucerit Ierusalimul și au distrus Templul (A. D. 70). În anul 73 ultima redută a evreilor a căzut, Masada.

Al doilea război cu romanii

Au trecut câteva decenii și evreii s-au răsculat din nou, în anul 135. Un oarecare patriot, Bar Kochba s-a proclamat Mesia. Rabinii l-au recunoscut ca Mesia și evreii l-au urmat nebunește în aventura lui. Evreii au bătut monedă cu numele lui Bar Kochba și au pus pe ele anul Unu și anul Doi al împărăției mesianice! Pe aceleași monede au pus imaginea viței de vie sub care urmau să trăiască în pace și prosperitate după înfrîngerea romanilor! N-a fost împărăția mesianică! A fost o mare înșelare! Romanii nu au fost înfrânți! Dimpotrivă, au înfrânt ei pe patrioții evrei, au distrus a doua oară Ierusalimul, și evreilor li s-a interzis să mai locuiască în țara lor! Prin dispersarea evreilor țara a început să decadă!

Cucerirea arabă și stăpânirea turcească

Pe la 650 țara este cucerită de arabi, care o transformă curând într-o pustietate! De atunci țara evreilor, săracă, decăzută, nu a cunoscut decât războaie pustiitoare și stăpânirea unor popoare ce au fost total dezinteresate de progresul țării. Turcii, de exemplu, au ajuns stăpânii țării de la 1530 până la 1917. Sub ei țara a jauns o pustietate! Ei au pus un premiu pe fiecare copac ce se tăia în țară!  Pustia s-a extins și țara a fost deșertată de locuitori! Știți câți locuitori erau în Para Sfântă pe la 1850? Nici jumătate de million de locuitori!

Dar profeții biblici au prezis că la venirea lui Mesia pustietatea se va veseli, în locul buruienilor va crește mirtul, în locul spinilor vor crește cedri și în pustie vor curge râuri de apă!

Mișcarea Sionistă

De când evreii au început să se reîntoarcă în patria lor, țara a fost transformată într-o grădină. În anul 1896 a început mișcarea Sionistă de către Theodor Hertzl, mișcarea ce îi îndemna pe evrei să se reîntoară în Palestina. Primul ei congres a fost în Elveția în 1897. Ce a determinat această mișcare?  Evreii se credeau integrați în Europa și nu aveau nici o dorință să se ducă înapoi în țara lor! Marx spunea că evreii nu mai constituie o națiune. Au fost acceptați și integrați în țările Europei și în alte țări din lume, și nu se vor mai întoarce niciodată în țara lor de origine.

Dar Dumnezeu declarase că evreii se vor întoarce în țara lor la sfârșitul vremurilor! Și deși evreii nu voiau să audă de reîntoarcere, El are modalitățile lui de lucru, și prin acestea a stârnit emigrația evreilor spre țara lor. Ce s-a întâmplat? În 1894 un ofițer evreu, Căpitanul Alfred Dreyfus, din Franța a fost acuzat de Autoritățile Armatei franceze pe nedrept că a devenit spion al Germanilor și deși nu au fost nici un fel de evidențe, a fost condamnat la ani de închisoare! Theodor Hertzl era correspondent de ziar la Viena și a fost trimis să colecteze știri la procesul lui Dreyfus. Mare i-a fost mirarea cînd a observat că deși nu erau nici un fel de evidențe, căpitanul a fot condamnat, și acesta numai din pricina sentimentelor anti-semite ce caracterizau conducerea armatei francize.

Au fost scriitori francezi și politicieni francezi, care au arătat că totul a fost o înscenare! Omul a fost maltratat doar pentru că era evreu! Acest caz le-a arătat evreilor că nu sunt acceptați de societatea europeană, că nu sunt în mod real integrați, și că vor urma alte persecuții. Așa s-a născut mișcarea Sionistă, de reîntoarcere a evreilor în Palestina.

Primul Congres Sionist

La 1897 la Basel în Elveția au fost invitați evrei din toată lumea pentru a participa la Primul Congres al Mișcării Sioniste. Patru puncte au fost adoptate: 1. Să se încurajeze emigrarea evreilor în Palestina care era sub turci. 2. Să se organizeze grupuri de sioniști în toată lumea pentru încurajarea emigrării. 3. Să se dezvolte conștiința patriotică a evreilor. 4. Să se facă eforturi pe plan politic ca guvernele lumii să sprijine Sionismul.

Sionismul este mișcarea ce și-a propus  să determine pe evrei să se întoarcă în țara lor. Ușor de zis, greu de făcut. Turcii stăpâneau țara și nu dădeau voie evreilor să se stabilească acolo. Hertzl s-a întâlnic cu sultanul turcior, în zadar. A pledat cu Wilhelm II al Germaniei când acesta făcea o vizită în Țara Sfântă, în zadar! Dar Dumnezeu a adus Primul Război Mondial, și turcii au pierdut stăpânirea țării.

Palestina sub englezi – Declarația Balfour

Englezii au ocupat Palestina prin generalul Allenby, în 1917. Înainte de ocuparea Palestinei de englezi, guvernul englez, mai bine zis armata engleză, a profitat enorm de invențiile unui om de știință, Chaim Weizmann, născut în Rusia și emigrat în Marea Birtanie înainte de Primul Război. Chimist, el a asistat pe englezi să dezvolte explosive sintetice! Englezii l-au întrebat cum pot și ei să îl răsplătească, și el, sionist, a cerut permisiunea ca evreii să aibă dreptul al repatriere. În acel an, 1917, după ocuparea Palesitnei de generalul Allenby, un ministru al Angliei, Balfour, a dat o proclamație intrată în istorie ca Proclamația Balfour prin care se dădea dreptul evreilor să se stabilească în țara lor. Așa au ajuns evreii să aibă dreptul repatriere.

Înainte de Declarația Balfour au existat evrei care s-au întors în Palestina. De exemplu, în 1882 un grup de evrei din România au emigrat în Palestina. Printre ei familia Aaronsohn, al cărui fiu Aaron avea atunci șase ani. Ulterior Aaron a ajuns directorul Agenției de Experimentări Agricole și a testat o serie de recolte ce puteau să fie introduse în Palestina. El a descoperit în Gaileea grâul sălbatic (durum wheat) care a fost cultivat din antichitate. Până la 1917 puțini evrei au emigrat în Palestina (60 000). Și după 1917 nu au fost mulți cei ce s-au întors.

Bunăvoința arabilor din Palestina în privința emigrării evreilor în țara lor

La 1918 mai mulți șefi arabi din Palestina s-au declarant Sioniști și au încurajat emigrarea evreilor. Ei vedeau cum binecuvânta Dumnezeu și comunitățile lor când veneau evreii și luau în exploatare pământurile ce rămăseseră fără stăpâni prin plecarea marilor proprietary de pământuri, acei efendi turci, care stăpâniseră acolo! Evreii nu s-au folosit însă de această posibilitate. Neexploatarea privilegiului adus de Declarația Balfour și a perioadei când arabii le-au fost binevoitori, a fost tragică pentru evrei! Au fost scoși din țară de decretul lui Hadrian, împăratul roman ce i-a înfrânt în al doilea război! Li s-a dat dreptul legal să se întoarcă prin declarația balfour, și nu s-au prevalat de acest drept! În fiecate an evreii la Paște spun: „Anul acesta aici, la anul la Ierusalim!” Ei bine, când li s-a permis ca la anul să fie la Ierusalim, nu au plecat la Ierusalim!

Dacă plecau atunci din Europa nu ar fi suferit Holocaustul! Dumnezeu le-a deschis ușa de scăpare și ei nu au vrut să o folosească!

Înființarea Statului Israel

A venit Al Doilea Război Mondial, Holocaustul, și drept urmare evreii care au scăpat de Holocaust au părăsit Europa imediat și s-au stabilit în Țara lor.

Anul 1948 a adus înființarea Statului Israel și evreii din toată lumea au avut și mai mare motiv să emigreze. În ciuda faptului că arabii din jur au pornit mai multe războaie contra evreilor cu gândul să îi anihileze, sau să îi arunce în mare, după vorba președintelui Egiptului, Nasser, Dumnezeu a vegheat ca toate aceste războaie să se termine cu Victoria evreilor! Nici o armă făurită împotriva lor nu  are success! Deși au fost războaie grele ce amenințau însăși existența statului Israel, evreii din toate colțurile lumii nu au încetat să se repatrieze!

Câteva date interesante despre cele cinci sau șase războaie ce le-au avut evreii cu arabii din jur care și-au propus să îi elimine de pe hartă!

În 15 mai 1948, la o zi după proclamarea independenței statului Israel, 5 armate arabe invadează șara.  Evreii aveau 20000 de soldați și arabii 100000! Evreii aveau 0 tancuri, arabii 50! Evreii aveau 0 avioane, arabii 75. Vase de război? Evreii aveau 0, arabii 12. În două săptămâni evreii au înființat o armată națională. Au început să își construiască arsenalul. Au luptat cu mult curaj împotriva invadatorilor. Cele 5 armate arabe voiau să ia Ierusalimul din mâna evreilor și apoi să îi izgonească din țară. Întâi, Ierusalimul! Au înconjurat Ierusalimul și l-au supus unui asediu. Au tăiat singura șosea de aprovizionare a orașului, șoseaua ce venea de la Tel Aviv. La nord de Tel Aviv era amplasat comandamentul armatei israeliene. Acolo a avut loc o dispută între comandantul forțelor israeliene, Genearlul Yigael Yadin, și Ben Gurion. Ben Gurion cere ca soldații Brigadei a VII-a, nou formată, să treacă la atac și să încerce despresurarea Ierusalimului. Yigael ripostează că divizia este formată din supraviețuitori ai Holocaustului, ce tocmai sosiseră dintr-un camp din Cipru. Nu cunoșteau limba ebraică, nu aveau nici un echipament de radio… Brigada aceea a despresurat Ierusalimul!  Războiul a durat aproximativ o lună. Arabii au fost înfrânți.

Se știe cum s-au terminat și celelalte războaie (1956, 1967, 1973). Cu victorii zdrobitoare ale israelienilor.

Reîntoarcerea se întețește

În ciuda faptului că evreii erau atacați în țara lor de națiunile arabe înconjurătoare, evreii din toată lumea veneau în Israel.

Să vă dau un exemplu ce l-am avut sub ochi. În Arad pe la începutul anilor 1960 era o comunitate destul de mare de evrei. Aveau sinagogă și servicii religioase. Eu aveam profesori evrei și mulți colegi de liceu erau evrei. În câțiva ani însă, comunitatea aceea a dispărut. De fapt s-a transferat în Israel. Sinagoga din Arad este goală. Ghidul ce l-am avut când am făcut o vizită în Israel în 2015 era evreu născut la Iași, care emigrase la vârsta de 19 ani în Israel.

Refacerea țării

Toți cei plecați în Israel au muncit din greu să restaureze țara lor. Și au transformat-o într-o grădină! Țara nu mai este o pustietate! Evreii ce au emigrat înapoi în țara lor au citit Biblia și au luat informațiile de acolo folosindu-le în procesul de refacere a țării. Informații de ordin botanic, zoologic, geologic, și așa mai departe. Au sădit viță de vie acolo unde Scirptura spunea că altădată era viță de vie, deși nu exista nici o garanție că culturile vor reuși! Și au reușit! Au sădit măslini și smochini, și rodii în zonele de care aveau cunoștință din Scriptură că avuseseră astfel de culturi. Au cultivat trandafiri în valea Sharonului, și culturile merg de minune!

Eram mic, când de Crăciun primeam un pachețel cu daruri și printre daruri era și o mica portocală sau mandarină. Era împachetată într-o foiță subțire de hârtie pe care scria „Jaffa”. Erau din Israel! Tara lor a ajuns o grădină ce hrănește Europa cu produse agricole mai ales în timpul iernii!

Câteva date impresionante: în 1940 evreii din Palestina produceau 300 de kg la acru; 20 de ani mai târziu, la 1960, produceau 740 de kg la acru. Producția de lapte pe vacă în diferite țări: În Olanda e de 4150 litri pe an; în Germania 3300 litri; în Franța 2225 de litri; în Anglia 2830 de litri; în Grecia 800 litri; Știți cât este producția unei vaci în Israel? În Olanda e 4150 de litri; în Israel e 4890 de litri! În deceniile ce au urmat după declararea independenței, Israelul a ocupat locul întâi în lume în privința dezvoltării agricole!  Între 1950 și 1970 producția agricolă a crescut de 650 de ori.

Nu numai agricultura a transformat fața țării făcând-o o grădină. Evreii au început să exploateze zăcăminte metalice și minerale după infomațiile Scripturii! Extrag zăcăminte din Marea Moartă, au o industrie de cosmetice impresionantă, și o industrie a prelucrării diamantelor, probabil prima în lume! Industria lor chimică și de armament, industria farmaceutică și știința medicală, sunt inegalabile. Țara lor este prosperă!

Imediat după formarea statului Israel au populat ținuturile țării cu animalele sălbatice despre care citeau în Biblie că au trăit acolo înainte. Țara întreagă a fost transformată într-o grădină.

Al cui este pământul acela? Evreii îl pretend datorită dreptului istoric! Arabii îl pretind acum din ură față de evrei!  Domnul a spus că țara aceea este Casa lui Israel. El a prezis istoria lor: „Vi se va lăsa casa pustie…” După 2000 de ani casa nu mai este pustie… Faptul că țara Israelului este o grădină frumoasă și productive îmi spune că Domnul Isus este aproape. El a spus că țara va fi pustie până va veni El să îi cerceteze din nou pe evrei! Înainte de venirea lui țara nu va mai fi pustie!

RIDICAREA BLESTEMULUI

  • Oferta va fi reînnoită când smochinul blestemat va odrăsli din nou.

Iată al treilea semnalment că Domnul va veni și va da evreilor o nouă șansă pentru Împărăție.  Națiunea evreilor va fi readusă la viață. De fapt aztăzi națiunea este refăcută și gata de regenerare spirituală. În acest punct trebuie să vorbim ceva despre o acțiune a Domnului Isus legată de Intrarea lui triumfală în Ierusalim. Ucenicii au fost martorii unei acțiuni ce i-a uimit.

Smochinul blestemat

Vă aduceți aminte că în săptămâna mare Domnul Isus a blestemat smochinul neroditor. „În veac să nu mai dea rod din tine!” (Matei 21:19). Smochinul reprezintă națiunea evreilor.  Trei ani Domnul a căutat rod la smochinul ce ocupa loc în grădina lui și n-a găsit (Luca 13:6-9). A urmat o sentință. „În veac să nu mai dea rod din tine…” Veacul are sens de vârstă, de epocă, o perioadă bine delimitată în lucrarea divină.

Poporul evreu avea frunze, dar nu rod. Nu și-a îndeplinit misiunea data de Dumnezeu să fie lumina Neamurilor. Ca națiune poporul evreu s-a uscat în urmă cu 2000 de ani și de-atunci a rămas uscat până în vremea noastră. Sub ochii noștri evreii însă s-au întors în țara lor, locuiesc acolo și constituie din nou un popor cu un teritoriu al lor. Acum poporul evreu e încă fără rod, din punct de vedere spiritual, dar așa cum s-a uscat dintr-o dată, așa că oamenii s-au mirat foarte tare, tot așa va odrăsli dintr-o dată. Și va produce din nou, nu doar fructe, ci și mirare! Profetul întreabă: Poate să se nască o națiune într-o zi?

Renaștere națională

Statul Israel s-a născut într-o zi!  Oasele moarte întinse pe fața pustiei au primit viață (Ezechiel 37)! Evreii s-au plâns multă vreme: „Nu mai avem viață! Nu mai există nădejde! S-a terminat cu poporul nostru și cu viitorul nostru.” Dumnezeu însă a condus evenimentel istorice în așa fel că națiunea a fost refăcută. A avut loc o renaștere națională! Renaștere nu simbolică, ci reală! Marx a declarant la 1860 că evreii nu mai constituie o națiune și nici nu vor mai fi vreodată o națiune! Dumnezeu i-a numit mereu și încă îi numește: „Poporul Meu!” Iată că la ora actuală ei sunt un popor!

Renaștere culturală

În națiunea proaspăt regenerată  a avut loc o renaștere culturală! Limba veche a evreilor a fost înviată! Dintr-o limbă moartă, ebraica a ajuns din nou o limbă vie! Astăzi ebraica este limba națională a tuturor evreilor întorși acasă. Timp de două mii de ani evreii au vorbit limbile popoarelor care i-au găzduit, și au avut și niște dialecte stricate, cum a fost idishul. Acum au o limbă națională. Limba ebraică readusă la viață!

Ca o curiozitate. Limba ebraică este singura limbă din lume ce a fost înviată vreodată. Evreii sunt singura națiune ce au reușit să învie limba lor veche, antică. Grecii au încercat să reintroducă la poporul lor greaca veche, clasică. Nu au reușit! Toate eforturile lor au fost zadarnice! Indienii au încercat să învie limba lor veche, sanscrita, și nu au avut succes. Elitele intelectuale au încercat să readucă la viață limba latină în Europa. Trudă zadarnică! Singurii care au reușit să aducă la viață o limbă moartă au fost evreii. Limba ebraică se vorbește din nou în Țara în care s-a vorbit cu 2000 de ani în urmă! O auzi pe ulițele Ierusalimului și pe tot cuprinsul țării! Și scrisul lor este cel vechi!

Regenerare spirituală

Națiunea evreilor a cunoscut o reîntoarcere la viață și la productivitate. Smochinul blestemat a dat frunze și dă semne că va rodi în curând. După regenerarea națională și după regenerarea culturală urmează ceea ce Biblia numește regenerarea spirituală. Evreii vor crede în Domnul Isus. Vreau să știți că renașterea lor spirituală este foarte aproape.

Eram copil când l-am auzit pe tatăl meu că cere Domnului să îi dea harul să convertească și să boteze un evreu! El cerea o minune! Evreii nici nu voaiu să audă de Isus și de credința creștină! Dumnezeu a ascultat rugăciunea tatălui meu, și a botezat un evreu! Prima mea biblie am primit-o cadou de la acel evreu. Când am fost în Florida într-un an, am povestit într-un grup de această dorință a tatălui meu, și cum Domnul l-a ascultat! Unul din cei prezenți a zis: „Domnul i-a dat doi evrei. Și eu sunt evreu”, spunea el, și mărturisea că a ajuns la credință prin cuvântul auzit din gura tatălui meu!

În urmă cu 50 de ani evreii nu se pocăiau! Acum? Există sinagogi mesianice peste tot! Dumnezeu are moduri ciudate de a lucra. Cine a crezut că evreii se vor apropia de creștini și vor asculta cu atenție mesajul evangheliei pe care de 2000 de ani l-au urât? Evreii s-au apropiat de creștinii conservatori în ultimii 30 de ani. De când ura musulmanilor față de evrei a crescut și terorismul musulman se răspândește ca un foc, evreii au început să privească cu alți ochi pe creștinii ce cred Scripturile. Au înțeles că singurii prieteni adevărați pe care îi au în lume sunt cei ce cred sincer în Domnul Isus. Creștinii conservatori. De 30 de ani încoace se vorbește de morala iudeo-creștină, chiar de religia iudeo-creștină etc. Le explicit evreilor că creștinii cred că ei sunt poporul lui Dumnezeu și că Dumnezeu a planificat ca prin ei să aducă pe pământ Împărăția păcii și prosperității odată cu venirea lui Mesia și le explicit că Isus este Mesia care a avut în plan două venire, și sunt gata să recepționeze acest mesaj! Credința iudeo-creștină e credința adevărată, deoarece aceasta este credința biblică! Isus nu mai este numit de rabinii lor un impostor, ci mai degrabă un mare iudeu, unii mergând până la punctul în care îl consider pe Isus ca trimis de Dumnezu în lume cu o misiune specială.

În urmă cu vreo două decenii am ascultat o dezbatere între un credincios evanghelic și un rabin evreu. Profesorul creștin argumenta că Isus este Mesia din moment ce a împlinit atâtea profeții ale Vechiului Testament. Rabinul concesiona că Isus a împlinit multe profeții, dar nu a împlinit profeția cea mai importantă, realizarea Împărăției mesianice. Creștinul a răspuns că la adoua lui venire Isus va adduce în ființă Împărăția promisă, la care rabinul a spus: Vom vedea, vom verifica lucrul acesta la a doua lui venire!  Iată un rabin ce acceptă că Isus va veni a doua oară și atunci se va ști precis dacă El este Mesia sau nu!

Un alt caz. Suntem conștienți că civilizația vestică a intrat într-o stare de apostazie. Un aspect al apostaziei este că la TV se dau programe în care Isus este atacat mereu și mereu și dezbrăcat de atributele sale divine. Astfel, ca să exemplific, în urmă cu câțiva ani a fost realizată o emisiune ce se ocupa de viața lui Isus, emisiune produsă de Peter Jennings. Acesta a invitat tot felul de critici ai credinței creștine să aibă o discuție cu teologi creștini pe tema: „Cine a fost Isus?”  Teologii invitați de Peter Jenings erau toți liberali, adică apostați! Concluzia emisiunii? Isus a fost un om ca noi toți ceilalți! A fost inteligent, un învățător de valoare, un moralist de excepție, dar atât. Nu s-a născut din fecioară, nu a fost divin, nu a înviat din morți etc.

La scurt timp după acea emisiune Larry King a făcut o emisiune pe aceeași temă: „Cine este Isus?” și a  invitat la discuție pe mai mulți creștini evanghelici conservatori și pe niște rabini ortodocși. Cine a fost Isus? Unul dintre evanghelici a prezentat foarte elocvent identitatea Domnului Isus. Divinitatea lui, faptul că El împlinit profețiile Vechiului Testament, că a fost Mesia al evreilor și a dovedit lumii acest lucru prin învierea lui din morți!

În acel punct Larry King s-a întors spre unul din rabini, și a zis: „Ce ai de spus? Este Isus Mesia?” La care rabinul a răspuns: „Da, Isus este Mesia.” Stăteam în fața televizorului ascultând cu atenție dezbaterea  și inițial am crezut că nu am auzit bine. Același lucru l-a crezut și Larry King. „Am auzit bine?” a zis el. „Este Isus Mesia?” La care rabinul a spus din nou: „Da, Isus este Mesia.” Și apoi a adăugat ca o precizare: „Este Mesia neamurilor! Ce credeți, a spus el tuturor celor prezenți, că Dumnezeu ne-a dat etica lui superioară nouă evreilor ca să o ținem pentru noi? Nu! Dumnezeu a folosit pe Isus din Nazaret să predice etica biblică tuturor neamurilor. De aceea Isus este Mesia al Neamurilor!

Vedeți cît de aproape sunt evreii de credința adevărată în Domnul Isus? Acest lucru îmi spune că venirea Domnului este foarte aproape! El este chiar la uși! Și odată cu El vine Împărăția mesianică! Împărăția pe care evreii au respins-o la prima lui venire!  Apostolul Pavel spune că primirea lor înapoi va fi o mare binecuvântare pentru tot pământul. „Dacă alunecarea lor a fost har pentru neamuri, – spune el, ce va fi întoarcerea lor?”

Am prezentat trei  semne ce arată că Domnul Isus este aproape să vină.

  • El a promis evreilor că Îl vor vedea din nou când vor zice: „Binecuvîntat este Celce vine în Numele Domnului!” Astăzi evreii zic cu toată inima acest lucru.
  • Al doilea semnalment: El se va întoarce când Casa lor nu va mai fi pustie. Țara lor a fost pustie. Multă vreme! Dar la ora actuală este o grădină!
  • Al treilea semnalment: Smochinul blestemat odrăslește din nou. Băgați de seamă, a spus Domnul, când vedeți smochinul odrăslind, știți că vara ete aproape!” Smochinul a odrăslit! Națiunea evreilor a înviat. Oasele moarte au fost readuse la viață! Smochinul poporului evreu este pe punctul să aducă rod!

Cât de aproape suntem de momentul acela binecuvântat când Domnul va veni? Dacă privim la semnalmentele oferite de Domnul cu privire la situația evreilor, vedem că semnalmentele s-au împlinit!  Cel ce vine va veni și nu va zăbovi! Fie ca Biserica lui Christos să fie gata pentru momentul glorios al revenirii Mântuitorului!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s