Cartea unei familii binecuvântate prin tragedie

Am ales pentru această dimineață dedicată familiei să ne aplecăm asupra unei cărți ce poartă numele unei femei, Cartea Rut. Ea ne oferă o istorie foarte frumoasă. Lectura cărții este plăcută. Narațiunea are intrigă, evenimentele descrise oferă turnuri neașteptate, surprinzătoare, dar mai presus de acestea,  narațiunea ne oferă lecții extrem de folositoare.

Cartea este frumoasă pentru că are un sfârșit frumos, un deznodământ minunat! Shakespeare spune: Totul este bine când se termină cu bine.  Și când este vorba de cei credincioși, noi știm că totul se va sfârși cu bine! Poate te întrebi cum se va finaliza istoria vieții tale. Dar dacă îl ai pe Fiul, ai viața, și totul se va sfârși cu bine! Nu ți-o spun eu, ci ți-o declară Domnul în Cuvântul său imutabil. Pe parcursul lecturii Cărții Rut citim despre lucruri neplăcute, uneori tragice; citim despre situații emoționante și triste, dar cartea este frumoasă pentru că ne arată că o situație foarte tragică a putut fi reversată, și a fost! De la tragism s-a ajuns la triumf! Așa este viața celor credincioși!

Cartea a fost scrisă și cu acest scop, să ne arate cum binecuvintează Dumnezeu familiile în care există teamă de El și ascultare de Cuvântul lui! Dumnezeu binecuvintează în mod impresionant pe cei ce se adăpostesc la umbra aripilor Sale! Narațiunea cărții prezintă istoria unei familii ce prin tragedii și pierderi ajunge practic stinsă, fără viitor, dar care datorită credinței în Domnul și ascultării de Cuvânt ajunge să experimenteze un reviriment fără egal, gustând din nou fericire și având iarăși un viitor, nu doar  promițător, ci un „viitor de aur”!

O decizie nefastă. Ce primează: pâinea sau credința?

Istoria începe cu decizia unei familii de a se muta din Țara Sfântă în altă țară! Explicații și justificări , au existat! Era foamete în țară! Dincolo, în Moab, existau posibilități de câștig ce nu mai erau prezente în Țara Sfântă! Și apoi, mutarea era doar pentru puțină vreme! Cineva a remarcat ironic, și în acelați timp cinic, că cea mai stabilă stare este cea de provizorat! S-ar putea să crezi că ceea ce decizi acum în neascultare de Cuvântul Domnului să fie pentru puțină vreme, dar situația în care ajungi s-ar putea să nu provizorie, ci de lungă durată!

Decizia familiei lui Elimelec de a se muta pentru o scurtă vreme în țara Moabului a antrenat însă schimbări foarte mari! Au lăsat în urmă poporul lui Dumnezeu și au locuit printre străini. Departe de Țara Sfântă era imposibil să practice închinarea cerută de Cuvântul lui Dumnezeu. Ce pagubă! Închinarea familiei a fost afectată! Închinarea este întotdeauna conectată cu educația. În cazul descris educația copiilor a fost afectată! Concepția lor despre Dumnezeu, despre existență, despre închinare a fost afectată! Pentru copiii acelei familii, modul de a privi lucrurile a fost afectat, și aceasta deoarece familia s-a stabilit într-o țară păgână.

Tatăl celor doi băieți a murit! Copiii au crescut însă mari! Dar au ajuns să se căsătorească cu fete moabite! Iată un rezultat nefast al deciziei de a se stabili doar pentru puțină vreme într-o altă țară, o țară păgână. O familie din poporul lui Dumnezeu locuiește acum în Moab, locul unde Dumnezeu „își spală picioarele”, și are perspectiva de a fi înghițită de păgânătate! Ce trist! Da, dar cel puțin aveau pâine să supraviețuiască – vor spune unii! Putea Dumnezeu să fie mulțumit cu această situație? Nicidecum! Există lucruri mai importante decât pâinea? Da! Omul nu trăiește numai cu pâine, ne-a spus Domnul Isus, ci mai important decât pâinea este Cuvântul lui Dumnezeu care întreține viața spirituală! Mai importantă decât situația materială prosperă este relația noastră cu Domnul, condiția spiritului nostru!

Observăm în familia lui Elimelec că accentul este pus pe lucrurile care nu sunt cele mai importante, accentul este pus pe cele materiale, și s-a ajuns astfel la neglijarea celor cu adevărat importante! Așa se întâmplă întotdeauna. Când cele materiale sunt în atenția noastră, sufletul geme. Să privim la personajele acestei istorii și să observăm lecțiile ce ne sunt oferite prin aceste personaje! Primul menționat este

Bărbatul și tatăl – Elimelec

Elimelec, este capul familiei. Numele lui înseamnă „Domnul este regele meu”. Fiecare bărbat are datoria de a reprezenta în familie pe Dumnezeu ca rege!  În familia creștină Domnul Isus este suveran. El este Rege. Voia lui trebuie să primeze în fiecare familie creștină! Bărbatul trebuie să ilustreze acest adevăr,  să determine și să asigure faptul că domnia lui Christos este o realitate, nu o vorbă goală!

De aceea deciziile pe care bărbații le iau în familie trebuie să fie în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel de decizii fie garantează, fie subminează domnia lui Christos în familie în funcție de felul lor, biblice sau nebiblice! Bărbații vor da într-o zi socoteală de de felul în care au mânuit autoritatea primită, și vor da socoteală de felul în care l-au reprezentat pe Domnul Isus în familie ca Rege, ca Suveran!

Cum se iau deciziile în familiile temătoare de Domnul?

Unii cred că familiile pot lua deciziile la mica înțelegere. Uneori hotărăște bărbatul, alteori femeia, depinde cum se înțeleg, depinde de natura decizie! Uneori bărbatul își impune voia, alteori femeia reușește să își impună voia! Dar adevărul este că în familiile creștine nu trebuie să se facă nici voia bărbatului, nici voia femeii, ci voia Domnului! El este Rege!

Să vă spun o observație: În familiile în care bărbatul ia deciziile, s-ar putea ca deciziile acelea să fie plăcute Domnului. Există această posibilitate! Dar într-o familie unde femeia ia deciziile, acolo nu există nici măcar o șansă ca deciziile acelea să fie plăcute Domnului. De ce? Pentru că o femeie ce se erijează în cap al familiei este din capul locului în stare de răzvrătire față de Dumnezeu. Ce mare vinovăție își asumă înaintea lui Dumnezeu!

Cel mai important lucru la care trebuie să fie atent bărbatul este acesta: A cui voie se face în familie? Dacă nu se face voia Domnului, înseamnă că se face voia lui, și el este în primul rând responsabil, afară numai dacă nu cumva femeia a uzurpat funcția bărbatului și s-a pus ea la cârma familiei! Astfel de femei vor da de două ori socoteală înaintea Domnului. Întâi, că au renunțat la rolul pe care Domnul li l-a dat – de ajutor petrivit, apoi, pentru că și-au asumat un rol pe care Dumnezeu nu lu l-a dat – rolul bărbatului, și aceasta prin uzurpare.

Importanța cunoașterii Cuvântului pentru luarea deciziilor

Elimelec trebuia să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-și conduce familia după voia lui Dumnezeu, pentru a putea să îl reprezinte pe Domnul ca Rege în familie! Nici un bărbat care nu studiază serios Cuvântul lui Dumnezeu nu își poate îndeplini funcția de reprezentant sănătos al Regelui în familie. Este datoria fiecărui bărbat să cunoască Biblia și să conducă familia în concordanță cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu.

Elimelec nu cunoștea Cuvântul Domnului! Sau dacă îl cunoștea nu i-a dat importanță, ci a dovedit că desconsideră Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi citit cu atenție Legea, ar fi văzut că acolo sunt prezentate mai multe cazuri ca ale lui! Citim în Cartea Geneza că a venit o foamete în Țara Sfântă, și Avraam, fără să întrebe pe Domnul, s-a coborât în Egipt! Rezultatul? De acolo i-au venit problemele!  Acolo era să o piardă pe Sara, de acolo a obținut-o pe Agar, care i-a ruinat viața! Istoria s-a repetat cu Isaac, dar Isaac a întrebat pe Domnul, și Domnul i-a spus să nu se coboare în Egipt, să nu plece dinȚara Sfântă din cauza foametei! Iacov a fost chemat de Iosif să se coboare înEgipt, dar nu a plecat decât după ce a întrebat pe Domnul, și Domnul i-a spsus să se coboare! Elimelec vorbea de „Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov,” dar relația lui cu Dumnezeu era superficială! Superficialitatea în relație cu Dumnezeu costă! El a fost interest mai întâi cum să își asigure pâinea! A luat o decizie firească! Firească? Era vorba de viața copiilor săi! Era vorba de familia lui!

Factorul economic vizavi de cel spiritual

Marxiștii spun că factorul economic este cel mai important în existență, și determină toate celelalte realități din societate: determină politicul, socialul, culturalul! Credincioșii lui Dumnezeu trebuie să fie o mărturie că nu așa stau lucrurile, că există ceva mai important decît economicul! Factorul spiritual este mai important decât cel economic în cazul celor ce cunosc pe Domnul! Opțiunea mutării în Moab trebuia privită de Elimelec din această perspectivă: „Cum îmi afectează familia din punct de vedere al închinării și creșterii spirituale?”

Orice decizie trebuie luată întrebând: „Cum mă afectează această decizie din punct de vedere spiritual,  pe mine și pe cei din familia mea?” Dacă contemplez schimbarea serviciului, prima întrebare nu trebuie să fie: „Cât câștig îmi aduce noul serviciu”, ci „Cum vor fi afectați din punct de vedere spiritual membrii familiei mele de noul serviciu?” Dacă mă gândesc să mă mut într-o altă zonă a țării, întâi trebuie să mă întreb: „Ce se va întâmpla pe plan spiritual cu ai mei în urma mutării, vor fi ajutați spiritual de această mutare sau vor fi afectați negativ?” La fel trebuie să cumpănesc lucrurile când mă gândesc să schimb Biserica ce o frecventez:  „Cum se va răsfrânge acest lucru asupra celor ce mi-au fost dați îngrijă de Domnul?”

Elimelec a luat decizia să se mute în alt loc cu familia fără să se gândească la implicațiile spirituale ale deciziei. Ca și Elimelec, mulți credincioși iau astfel de decizii, desconsiderând factorul spiritual și gândindu-se doar la factorul material! Ca și cum pâinea este cel mai important lucru în existență! Un bărbat plăcut Domnului nu va lua o decizie care va afecta negativ din punct de vedere spiritual pe ai săi! Iată care era datoria lui Elimelec! Să ia decizii care să ducă la creșterea spirituală a membrilor familiei lui! Această datorie, de a lua decizii care să asiste din punct de vedere spiritual pe membrii familiei este cea mai importantă datorie a bărbatului în sânul familiei! El este responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru toți membrii familiei sale! Este responsabil de starea lor spirituală, de creșterea lor, de asigurarea unor condiții în care să se apropie de Domnul, nu să se depărteze de Domnul!

Ilustrație: Cu ani în urmă o familie ce avea doi copii în Școala Logos a decis să îi retragă și să îi pună în școala publică! I-am întrebat motivul. Știți care a fost motivul? „Vrem să adăugăm un etaj la casă, și nu mai vrem să plătim pentru școlizarea copiilor. Școala publică este gratuită!” Cei despre care vorbesc aveau o casă cu trei dormitoare, și aveau doar doi copii, dar doreau o casă mai mare, și de aceea au decis să sacrifice educația copiilor! Pentru astfel de părinți a avea o casă mare era mai important decât a oferi copiilor lor o educație sănătoasă! Este de mirare că copiii lor sunt ruinați din punct de vedere spiritual? Dar mai este ceva, și noi nu luăm seama.

Matei 6:33 rămâne valabil

Dumnezeu a promis că dacă punem pe locul întâi în viața noastră Împărăția lui, „celelalte lucruri” de care avem nevoie ni le „va da pe deasupra”!  Psalmul 127 declară: Degeaba vă sculați devreme și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci preaiubiților Lui El el dă pâinea ca în somn!

  1. S. Lewis a zis: „Cine țintește cerul, va câștiga și cerul, și pământul! Cine țintește pământul, va pierde și cerul și pământul.” Au pierdut totul cei din familia lui Elimelec? Da, Naomi mărturisește: „La plecare eram în belșug…” Și la întoarcere, pierduseră totul și erau în nevoie de răscumpărare! Totul a început cu decizia lui Elimelec de a se muta din Țara Sfântă într-un loc care să le asigure prosperitatea…

Care este responsabilitatea mea ca bărbat în familie? Să fiu interesat întâi de condiția mea spirituală, să cresc eu însumi în asemănarea lui Christos, apoi să fiu interesat de condiția spirituală a soției și de cea a copiilor! Atunci Domnul îmi dă pâinea! Trist, că în cazul lui Elimelec, realitatea și deciziile lui au contrazis numele ce îl avea!

Soția lui Elimelec și mama copiilor – Naomi

Naomi este nevasta lui Elimelec, și ea ne arată care este responsabilitatea femeii în familie! Numele Naomi înseamnă „Plăcută”. În conformitate cu acest nume, datoria femeii este să creeze în familie o atmosferă plăcută! Când copiii sunt bine îngrijiți, când casa este aranjată și curată, când masa este întinsă la vremea ei, când fiecare membru se simte apreciat , iubit, acolo femeia și-a făcut datoria!

Situația plăcută în familie nu se datorează bogăției, nu se datorează luxului, nici pe departe! Situația plăcută în familie este determinată de atitudinea pe care mama o are în mijlocul celor cu care Dumnezeu a binecuvântat-o! Dacă este o femeie grațioasă, volubilă, zâmbitoare, atentă și mulțumită, acea familie este binecuvântată cu armonie, cu pace, cu bucurie!

Și dacă mama este tensionată, amară, egoistă, iubitoare de plăceri, ahtiată după modă, iubitoare de influență lumească, nemulțumită, acolo nu este o atmosferă plăcută în familie! Depinde de unde se adapă cei doi părinți. Dacă femeia citește Scriptura și are ca modele pe femeile lăudate de Domnul, familia unei astfel de femei va fi fericită. Dacă femeia își adapă sufletul din puțurile crăpate ale lumii, din producțiile pervertite ale lumii, de la filmele erotice ale lumii, din publicațiile stricate ale lumii, din revistele de modă și de stricăciune ale lumii, luând ca modele pe stricatele lumii, în familia unei astfel de femei nu poate exista o atmosferă plăcută!

Ilustrație: Un frate binecunoscut din România, păstor, a fost invitat într-o familie să aplaneze situația tensionată de acolo. De cum a întrat în casă a observat pe masă niște publicații cu literatură de loc duhovnicească, literatură savurată de cei din lume! A întrebat cine citește acea literatură, și femeia casei i-a spus că ea le citește, la care păstorul i-a spus că nu se miră că au probleme în familie, din moment ce ea își adăpa sufletul din acele publicații lumești!

Rolul bărbatului este să aducă în familie domnia lui Christos! Rolul femeii este să creeze ambianța plăcută în familie, străduindu-se să fie o femeie după Cuvîntul Domnului, o femeie care se împodobește cu evlavia, având un duh blând și liniștit, punând accent pe faptele bune, pe frumuseea lăuntrică, pe roada Duhului etc. (1 Petru 3:1-6).

Cartea Rut ne arată că nici Elimelec, nici Naomi nu și-au luat în serios rolul. Au decis într-un mod care a negat domnia lui Dumnezeu în familia lor, decizie ce a dus la pierderi grele și la experimentarea amărăciunii! La capătul experienței rezultate din deciziile lor, Naomi spune: „Ziceți-mi Mara – Amărăciune… căci nu mai am nici o bucurie în existență!” O familie ce ar fi putut să se bucure de pâine ca în somn, o familie ce ar fi putut experimenta bucuria, atmosfera plăcută a cerului, experimentează de fapt pierderea și amărăciunea.

Mahlon și Chilion – Copiii celor doi

Copiii  familiei lui Elimelec și Naomi au crescut fără să se maturizeze și să se dezvolte după cum era de așteptat. Erau amândoi într-o condiție spirituală jalnică. Unul se chema Mahlon, iar celălalt Chilion, unul Lânced, celălalt Bolnăvicios, căci așa se traduc numele lor!  Având o asemenea condiție, nu e de mirare că s-au căsătorit cu fete moabite și în curând au murit amândoi. În urma lor au rămas trei femei neputincioase. Trei văduve! Iată ce a mai rămas din familia frumoasă a lui Elimelec cu care a plecat din Betleem, Casa Pâinii! Naomi spune: „Dumnezeu s-a rostit împotriva noastră!” Care era realitatea? Oare nu ei s-au rostit împotriva Domnului când au luat decizii ce sfidau Cuvântul lui Dumnezeu? Am vorbit despre dezastrul ce îl poate cunoaște o familie când acolo se iau decizii nespirituale. Să vedem acum revirimentul acestei familii.

Revirimentul

Situația dezastruoasă ce am descris-o se schimbă însă radical la un moment dat! Cauza? Există o întoarcere pe care o efectuează membrii acestei familii, întoarcere care duce la restaurare, la binecuvântare și la fericire. Naomi decide să se întoarcă înapoi, la poporul lui Dumnezeu, și în țara de unde plecase înainte! Și nurorile ei decid să plece din Moab odată cu ea! Naomi le-a îndemnat să se întoarcă la neamul lor, dar ele au spus: „Nu, ci noi vom merge cu tine la poporul tău!”

Ce le-a determinat pe cele două nurori să se hotărască să meargă cu Naomi la poporul ei? În timpul căsătoriilor pe care le-au avut cu cei doi fii ai lui Elimelec, și Orpa și Rut au ajuns să înțeleagă că Dumnezeul lui Israel este adevăratul Dumnezeu, și poporul evreu este poporul acestui Dumnezeu adevărat. Oricât au fost de nesănătoși în credință Mahlon și Chilion, oricît au fost de slabi în viața lor spirituală, totuși, mărturia lor a fost receptată de cele două femei!

Ilustrație: Am avut un străbunic ce avea o vorbă: Cel mai slab dintre pocăiți este mai bun decât cel mai bun dintre cei nepocăiți! Și așa este! Cele două nurori ale lui Naomi au înțeles prin soții lor care este poporul lui Dumnezeu și au dorit să meargă la acel popor. Numai că Naomi, cu înțelepciunea de sus, le-a arătat întâi care sunt greutățile ce le vor întâmpina pe calea pe care au spus că vor să meargă!

Aplicație:  Biblia nu tăinuiește acest lucru: Cei ce se întorc la Dumnezeu vor avea probleme. Există așa ziși evangheliști în vremea noastră, ce numai Evanghelia nu o vestesc. Ei cheamă pe oameni la Isus, susținând că Isus le va face viața ușoară și le va da tot ce le dorește inima! E adevărat că dacă venim la Domnul Isus El ne dă iertare, și primim astfel odihnă pentru suflet, dar nu este adevărat că dacă îl primim pe Domnul Isus necazurile încetează și obținem tot ce ne doresc ochii! Nimic mai fals! Domnul Isus a spus că cei ce îl acceptă ca Mântuitor vor avea parte de necazuri, de opoziție, de greutăți și prigoniri! Unuia, care și-a exprimat dorința să Îl urmeze, i-a spus: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde și-și așeze capul. În altă ocazie Domnul Isus a zis: Cine își va păstra viața o va pierde, dar cine o va pierde in pricina Mea o va câștiga… Din cele spuse înțelegem că întâi cu Domnul vin greutățile, apoi binecuvântările!

Ce le-a spus Naomi celor două nurori? „Dacă veniți cu mine, nu aveți un viitor garantat! Veți fi privite de majoritatea celor din neamul meu ca străine! Șanse mai mari să vă recăsătoriți le aveți între moabiți!” În vremea aceea o văduvă fără familie era condamnată la sărăcie și la o existență mizeră. O văduvă nu avea drepturi, nu avea securitate! Cel mai important lucru pentru o văduvă fără copii era să se recăsătorească! Orpa înțelege implicațiile deciziei și de răzgîndește, se întoarce la poporul ei! Rut înțelege și ea implicațiile, și hotărăște să meargă cu Naomi asumându-și soarta ei. E foarte hotărâtă (Rut 1:16-17). De ce această hotărâre fermă? A hotărât să se adăpostească sub aripile Dumnezeului adevărat! Rut a decis să riște totul cu Dumnezeul adevărat! Și ce decizie importantă a fost aceasta! Iată o altă decizie în familia lui Naomi! De data aceasta o decizie ce are învedere nu câștigul material, ci câștigul sufletesc! Și narațiunea cărții arată că Dumnezeu nu dezamăgește pe cei ce Îl pun pe primul loc în viață!

Naomi și Rut – o relație admirabilă

Să privim la greutățile ce erau incumbate în decizia lui Rut de a merge cu Naomi la poporul ei. Alegând să meargă cu Naomi, ea își asuma sarcina și obligația de a o întreține pe soacra ei! Trebuia să lucreze pentru amândouă!  Putea foarte bine, la fel ca Orpa, să își decline responsabilitate! Dar ea era pocăită cu adevărat! Ce model este Rut pentru fiecare noră! Să observăm câteva lucruri:

  • Rut o iubește pe soacra ei! De aceea
  • Ea pune trebuințele soacrei înainte de drepturile ei!
  • O ascultă pe soacra ei în sfaturile pe care i le dă. Este conform Scripturii – Tit 2.
  • O asistă material pe soacra ei. Merge și muncește pentru a câștiga existența ei și a soacrei ei.

În acțiunile acestei fete se vede spiritul de jertfă pentru membrii familiei! Rut trăiește pentru alții! Este datoria copiilor să asiste pe părinții lor la bătrânețe! Așa ne-a învățat Domnul Isus. Fapta lui Rut era neobișnuită! Dar știți că Domnul binecuvintează pe cei ce fac lucruri neobișnuite! În decizia ei, Rut hotărăște să fie mulțumită cu starea ei (2:13), cu sărăcia! Textul arată hărnicia ei! Culege spice în urma secerătorilor. Nu a stat o clipă! Vedem spiritul ei economic. Nu risipește resturile de mâncare… Vedem smerenia ei (2:10).

Ei bine, ce viitor are familia lui Naomi? Este compusă din două văduve! Nu au avere, nu au mijloace de întreținere! Nu au statut în societate! Ce poate face Dumnezeu pentru două văduve? Multe lucruri și impresionante! De ce până aici au avut parte de încercări și de aici înainte situația se schimbă? Ce anume determină schimbarea soartei celor două femei?

Am arătat decizia fermă a lui Rut de a veni sub aripile Dumnezului lui Israel. Nu a fost ușor, dar ea a arătat mulțumire înaintea Domnului! Și starea ei de mulțumire a schimbat-o și pe soacra ei! Naomi a plecat în țara străină cu multă mândrie! Domnul a smerit-o însă. Acela a fost începutul. Apoi a avut amărăciune! Dar Dumnezeu face ca amărăciunea ei să fie schimbată în mulțumire! Dumnezeu îi transformă mândria în semrenie, și amărăciunea în mulțumire, prin realitățile prin care o trece! Naomi ajunge și ea să își exprime mulțumirea față de Domnul la un moment dat, și acest lucru schimbă realitatea și statutul celor două femei!  Să contrastăm cele două realități:

Naomi a fost o femeie plină de amărăciune (1:13, 20)!

Avea amărăciune pentru tot ceea ce a survenit în familia ei! Avea amărăciune pentru moartea celor trei bărbați! Avea amărăciune pentru pierderea afluenței, a bogăției, a confortului ce l-a avut odată! Avea amărăciune nu doar cu privire la viață, ci avea amărăciune la adresa lui Dumnezeu (1:21)! În casa lui Naomi a poposit însă o femeie care schimbă ralitatea tragică!

Rut – nora lui Naomi

Rut trăiește într-o casă cu o femeie plină de amărăciune! E ușor? Dar ea nu se lasă contaminată de amărăciunea soacrei ei! Și pentru că Rut este mulțumită, Dumnezeu face minuni în viața ei! Ce minuni?  Întâi o schimbă pe soacra lui Rut. Rut îi spune tot ce s-a întâmplat pe ogor, și dintr-o dată Naomi dă glas încrederii în Domnul, și afirmă bunătata Domnului și îndurarea Domnului față de ea și familia ei! În loc de amărăciune, pentru prima dată ea dă glas gratitudinii (Rut 2:20)!  Pentru prima dată ea spune că lucrurile ce au survenit în viața ei erau dovada bunătății lui Dumnezeu, a îndurării Lui! Sub influența atitudinii de mulțumire pe care o vede la Rut, ea câștigă apreciere pentru bunătatea Domnului, pe care o sesizează acum în felul în care El a acționat! În loc să vadă pedeapsă în cele întâmplate, ea vede îndurare!

Rezolvările divine

Ei bine, de aici toată situația se schimbă! Tabloul familiei lui Naomi este total diferit! Până aici, vedem o familie străină într-o țară străină, gata să fie înghițită de păgânătate! Până aici, vedem o familie ce pierde și își numără pierderile! Până aici vedem niște femei ce trăiesc în necazuri și lipsuri alături de vecinii lor bogați! Dar din acest punct totul se schimbă!

Pierderile se opresc și apar binecuvântările care se tot multiplică! Naomi și Rut sunt răscumpărate! Rut se căsătorește cu Boaz, un om înstărit! Cele două văduve au acum o familie! Au descendenți! Au viitorul asigurat! Satul întreg le fericește și le urează lucruri mari! Rut 4:14-15… Cât de binecuvântată era Naomi? Mai mult decît dacă ar fi avut șapte fii! Așa binecuvintează Domnul pe cei ce manifestă mulțumire și așteaptă în tăcere ajutorul Său!

Aplicație: Tu ai mulțumire în viață? Consideri că cele ce a survenit în viața ta sunt acte de îndurare ale Domnului?

Rut a ales să piardă cu Dumnezeul lui Israel! Orpa a ales să câștige fără Dumnezeul lui Israel!

E greu să renunți la drepturi, e greu să cedezi avantajele, e greu să pui pe alții înaintea ta și trebuințele altora înainte de drepturile tale! Dar cine procedează așa va fi binecuvântat de Domnul! Rut a fost binecuvântată peste măsură! Dumnezeu i-a dat un bărbat minunat, numit Boaz, cel mai bine văzut locuitor din zona Betleemului!

Boazportretul unui bărbat plăcut Domnului

Dumnezeu a dat din nou lui Rut o familie prin bărbatul pe care i l-a oferit! A binecuvântat-o pe Rut cu un bărbat, și încă un bărbat deosebit! În Boaz vedem tabloul unui soț credincios, un bărbat ce ascultă de Lege și pune trebuințele altora înainte de drepturile lui! El acceptă să răscumpere pe Rut, deși era conștient, ca și rudenia dinaintea lui, că își periclitează moștenirea! Dar ce binecuvântare i-a dat Dumnezeu prin Rut! Să vedem întâi binecuvântarea lui Rut prin Boaz.

Boaz a apreciat-o pe Rut! A apreciat gestul ei pentru soacra ei (2:11)! A apreciat faptul că nu a umblat după tineri (3:10)! A apreciat hărnicia ei, și determinarea de a face ce este bine înaintea Domnului, deși prețul era mare! O femeie se simte foarte fericită când este apreciată! Și Rut era apreciată!

Boaz a mângăiat-o (2:13)! A știut dă spună cuvinte ce au mers la inima lui Rut! Ce binecuvântate sunt femeile ce au astfel de bărbați! Ce vorbesc frumos cu ele și le ridică spiritul atunci când discută!

Boaz i-a dat un statul social înalt. Era un om înțelept, bine văzut, bogat etc. Așa bărbat i-a dăruit Domnul lui Rut! După lispuri, după privațiuni, după sărăcie, Dumnezeu a binecuvântat-o pe Rut cu belșug! Ceice au umblat după belșug, Elimelec cu cei doi fii, ai pierdut totul, pe când cei ce nu au umblat după bogății, ci după lucrurile de sus, au dobândit și bogăție! Așa lucrează Dumnezeu! Ce bine ar fi dacă azi ai decide să nu mai fugi după cele materiale, ci să cauți cu seriozitate pe Domnul! Rut a fost mulțumită în sărăcie, de aceea Dumnezeu i-a dat binecuvântarea belșugului! Cei ce știu să fie mulțumiți în sărăcie, știu să fie mulțumiți și în belșug! Belșugul nu îi ruinează pe aceștia!

Binecuvântările lui Boaz

Boaz era un om apreciat în comunitate. Și a fost gata să ajute pe cei ce aveau nevoie de ajutorul lui! De aceea Dumnezeu l-a binecuvântat și mai mult, cu Rut! Peste el veneau binecuvântările altora, a celor săraci! A avut o inimă mare și a fost gata să ajute pe cei loviți de soartă! De aceea a primit binecuvântări în plus! Familia lui a fost binecuvântată!

Nici o familie ce trăiește doar pentru sine, nu poate experimenta binecuvântările depline ale Domnului!  Familia ta asistă pe cei ce au nevoie de asistență? Istoria înscrisă în Cartea Rut este frumoasă pentru că ne arată că Dumnezeul nostru răscumpără și oferă binecuvântare acolo unde păcatul și neascultarea au adus multă distrugere!

Aplicație: Un sfat ce îl putem desprinde din narațiunea Cărții Rut. Dacă ai ajuns prin neascultare în situații dezastruoase, nu lăsa ca cel rău să te țină în disperare, sugerându-ți că nu se mai poate face nimic în cazul tău! Dumnezeu poate să te răscumpere din starea de disperare în care ești! Există răscumpărare! Vino și adăpostește-te ca Rut sub aripile Dumnezeului lui Israel! Există răscumpărare! Aceasta este ideea centrală a cărții!

Dumnezeu o răscumpără pe Rut

O răscumpără dintr-un popor care nu cunoaște pe Domnul, dintr-un popor care este blestemat. Îi dă o familie și îi dă un viitor! Și Dumnezeu face din Rut o femeie deosebită și o pune în galeria personalităților Sale! Iată ce face Dumnezeu cu cei ce vin să se adăpostească la umbra aripilor Sale!

Dumnezeu o răscumpără pe Naomi!

O răscumpără din păcatele ei, din greșelile și din neascultările ei!  Îi dă din nou o familie, și îi dă descendenți și bogăție! Îi dă averea înapoi! O răscumpără din amărăciune! Atunci când Naomi decide să aprecieze bunătatea Domnului, El îi ia amărăciunea și îi dă fericire și împlinire! Bine, dar al cui era fiul pe care l-a născut Rut? Era nepotul lui Naomi, sau era fiul lui Boaz, rudenia aceasta a lui Naomi? Fiul care s-a născut lui Rut era de două ori a lui Naomi. Odată prin Legea lui Moise, care prevedea procedura leviratului… A doua oară era al lui Naomi prin legea eredității!

Dumnezeu răscumpără pe Boaz

Cum îl răscumpără? Prin faptul că îi oferă privilegiul să facă o faptă bună și să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu! Boaz acceptă să asculte, deși existau riscuri! Domnul îl răscumpără pe Boaz dintr-o trăire fără de scop. Ce mulți bogați ai acestei lumi au trăit și trăiesc fără scop și fără semnificație în viață, fără viitor! Au nevoie de rsăcumpărare! Boaz primește în familia lui pe David, și noi știm istoria și mai departe. Prin David îl primește pe Mesia!

Dumnezeu ne răscumpără pe noi pe toți

Ne-a răscumpărat din felul deșert de viețuire! Și chiar acum suntem într-un proces de răscumpărare! Ne răscumpără dintr-o trăire în familie fără satisfacție, fără împlinire, ne răscumpără la o viață de familie plină de fericire și împlinire! Cum o face?

Dumnezeu ne oferă fericirea și împlinirea în familie:

Cînd renunțăm la drepturile noastre și ne facem datoria în loc să insistăm pe drepturi!

Când punem pe ceilalți membri ai familiei înainte de noi!

Când facem binele slujind celor ce nu fac parte din familia noastră!

Când luăm pe alții, care nu au familie în familia noastră!

Concluzia este că atunci când suntem o familie pentru alții, pentru cei care nu au familie, atunci Dumnezeu binecuvintează familiile noastre!

Aplicație: Cum vrei să trăiești? Poți trăi ca și ceilalți oameni în egoism, în materialism, căutând foloasele tale și vei rămâne în anonimat, în pauperitate și netrebnicie! Sau poți proceda așa cum suntem îndemnați după modelul și gândul lui Chrisots: „Fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altuia!”  Când suntem familie pentru cei ce n-au familie, Domnul va binecuvânta enorm familia noastră! Când facem lucruri neobișnuite, Domnul face lucruri neobișnuite pentru noi! Nu vrei să faci și tu lucruri neobișnuite pentru Domnul? El ni le aduce înainte, doar să fim dispuși să umblăm în faptele bune ce El le-a pregătit să ne plimbăm în ele!

Ilustrație: Călătoream în Europa în vara anului 1990. Împreună cu o altă persoană am vizitat pe un prieten al acestuia, ce se stabilise în Germania cu mulți ani înainte. Acum, după schimbarea guvernului în România, o mulțime de români veneau în Germania și apelau la familia respectivă să le ofere ospeție în trecerea lor prin țară sau în încercarea lor de a se stabili în Apus. Nu a trebuit să discutăm mult, să constatăm că sora noastră era un pachet de nervi și frustrare! Zicea ea: M-am săturat! Casa mea a fost  tot timpul plină de indivizi ce ne solicitau să le acordăm adăpost peste noapte și mâncare peste zi. Nu mai vreau să primesc pe nimeni în casă!” Un pachet de nervi și amărăciune… Adevărul este că Dumnezeu îi deschisese o ușă de slujiri extraordinare! Îi trimetea în casă oameni nepocăiți, care ar fi putut auzi Evanghelia din gura ei! În casa ei apăreau tineri, care aveau nevoie de un sfat, să nu își ruineze viața din cauza materialismului din Apus, și ea putea să le ofere tocmai acest sfat!

Bine, dar viața ei privată nu conetază? Ba da, dar ea putea să atingă ambele obiective. Ce putea face? Să spună: „Doamne, tu îmi trimiți în casă atâția oameni care nu te cunosc… Ajut-mă să le prezint Calea, pe Domnul Isus. Tu îmi trimiți atâția credincioși tineri, furați de mirajul înșelător al Apusului, dornici să se îmbogățească… Ajută-mă să îi pot orienta spre lucrurile ce rămân pentru veșnicie! Tu îmi trimiți în casă familii care se aventurează în necunoscut și vor da de primejdii mari… Ajută-mă să le ofer sfat ceresc care să îi fundamenteze pe cale…”

Bine, dar ce să facă cu oboseala, cu munca necesară pentru găzduire? Aceasta s-ar fi rezolvat simplu, dacă avea dorință de a sluji Domnului. Putea să le spună: „Casa noastră este deschisă pentru voi, dar eu nu pot face toate lucrurile, așa că vă rog să mă asistați. Aici este mâncare, pregătiți-vă ce aveți nevoie, aici sunt cearșafurile, așezați-le pe pat, aici este aspiratorul, nu plecați înainte de a-l folosi, aici este mașina de spălat și cea de uscat, lăsați camera în urma voastră curată, aranjată ca și alții care vin să se poată bucura de condiții bune!” Ea putea să stabilească niște reguli, să ceară acelor oameni să facă tot ce era de făcut în casă și în același timp putea lucra la inima lor!

Putem face lucruri neobișnuite pentru Domnul, și le putem face începând cu cei din familiile noastre!

Bărbatul poate face lucruri neobișnuite pentru soția lui. Ce este obișnuit într-o familie? Este obișnuit să intri în rutină și monotonie și să tratezi fără atenție pe soția ta! Lucrul acesta este obișnuit! Dar poți să faci lucruri neobișnuite și să fii curtenitor și după 10, 20, 30 de ani de căsătorie! Poți fi romantic, și poți să inviți pe soția ta la restaurant ca și atunci când îi făceai curte; poți să îi arăți atenție cu cuvinte frumoase în fiecare zi; poți să îi aduci flori sau să îi scrii o notiță frumoasă să i-o lași pe masă… Poți face așa de multe lucruri neobișnuite pentru soția ta!

Nevasta poate face și ea lucruri neobișnuite pentru soțul ei. Să îl întâmpine cu zâmbetul pe buze de fiecare dată, cu o masă așezată cu dragoste, tot timpul schimbând decorul mesei; să arate apreciere pentru serviciul lui prin care el câștigă existența familiei; să îi spună că apreciază faptul că el se scoală zilnic de dimineață și ea poate să se odihnească în continuare; să aprecieze că el duce pe umerii lui poverile familiei! Este neobișnuit ca femeile să facă lucrul acesta. Obișnuit este să se plângă și să pretindă compasiune pentru fiecare nimic al zilei…

Nurorile pot face lucruri neobișnuite pentru soacrele lor. Să le arate prețuire, atenție, dragoste… Pot face gesturi frumoase, surprinzătoare… De pildă una din nurorile noastre ne-a scris o scrisoare lungă și frumoasă în care își exprima mulțumirea pentru faptul că am crescut un băiat ce a devenit soțul ei și pentru care ea este așa mulțumitoare lui Dumnezeu! Sigur că ne-a picat așa de bine, și prețuirea noastră pentru ea a crescut și mai mult!

Soacrele pot face lucruri neobișnuite pentru nurorile lor. Pot și ele scrie un card frumos cu cuvinte de genul acesta: „Mulțumesc că iubești așa de mult pe băiatul nostru. Tu ești răspunsul la rugăciunile noastre! Noi am cerut Domnului să dea fiului nostru o soție iubitoare, și tu ești iubitoare și ai atîtea alte calități…”

Copiii pot face lucruri neobișnuite pentru părinții lor… Să arate apreciere printr-o notă scrisă, printr-un cuvânt spus în public, prin decizia de a fi alături de ei la bătrânețe și a-i asigura dinainte de dragostea lor… Ai mei, de exemplu, mi-au spus că nu mă vor pune în azil de bătrâni. Mi-a picat bine? Bineînțeles!

Poți face lucruri neobișnuite în Biserică. Dacă foarte mulți credincioși întârzie la Casa Domnului, tu poți să oferi un exemplu fiind totdeauna prezent și punctual! Așa de puțini mai au această virtute! În Biserica noastră am avut un diacon ce 14 ani cât a stat în orașul nostru nu a lispsit odată de la Biserică și nu a întârziat odată! Ce lucru neobișnuit a făcut și ce exemplu a dat altora! Dacă alții critică pe păstorii Bisericii, tu poți să îi încurajezi! Dacă alții refuză să slujească, tu poți să te oferi să faci slujirile cele mai umile și să le faci cu toată inima… Ce binecuvântare vei atrage peste familia ta!

Ilustrație: Cu ani în urmă un om în vârstă din comunitatea românească din Chicago a trecut de partea Domnului prin pocăință. A primit botezul și a devenit membru al Bisericii Logos. Familia lui nu voia sau nu putea să îl ducă la Biserică. Omul avea nevoie să fie dus la medic periodic și erau atâtea alte nevoi ale acelui frate…  Două familii din Biserică au decis să îl asiste. Îl duceau la Casa Domnului, îl duceau la medic, îl duceau unde avea nevoie! Dacă era necesar rămânea peste noapte sau chiar mai multe zile în casa uneia din acele familii (odată acele mai multe zile s-au transformat în câteva luni!). Omul acela s-a rugat odată în public la ora de rugăciune, și nu voi uita niciodată rugăciunea lui! A cerut ca Domnul să binecuvinteze pe cei care l-au primit în familia  lor! Să binecuvinteze pe cei ce îl duceau la Casa Domnului! Să binecuvinteze (și i-a spus cu numele) pe cei ce l-au asistat! Cred că atunci când fratele s-a rugat și a cerut binecuvântarea, oricine ar fi fost bucuros să primească o asemenea binecuvântare!

Credeți că a fost gratuită binecuvântarea aceea, adică fără folos, fără rezultate? Omul acela a murit, dar binecuvântarea lui a rămas! Anul trecut o familie din cele două ce l-au ajutat a trecut printr-o mare încercare. Sora a ajuns bolnavă de cancer, la o vârstă tânără! Bineînțeles că toți ne-am rugat pentru ea în Biserică, dar, cred că un mare rol l-a avut binecuvântarea săracului (Psalmul 41)! Sora este acum bine! Sănătoasă! Medicii au fost uimiți de dispariția tumorii!

Gândește-te la ce lucruri neobișnuite poți face pentru Domnul! Atunci Domnul va revărsa plinătatea binecuvântărilor peste tine, peste soția ta, peste casa ta, peste serviciul tău, peste Biserica din care faci parte! Cartea Rut este istoria unei familii ai cărei membri au decis să facă lucruri neobișnuite, și de aceea a ajuns cronica unei familii binecuvântate! Acum se scrie cronica familiei tale! Poți trăi pentru materie, sau poți trăi pentru Domnul, poți trăi pentru lucrurile trecătoare ale lumii, sau poți tări pentru lucrurile veșnice ale împărăției Domnului!  Ce vei schimba în trăirea ta și a familiei tale, ca și istoria familiei tale să fie o istorie binecuvântată? Te las cu această întrebare și mă rog ca Domnul să ne învrednicească pe toți să îl iubim și să îl ascultăm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s